מפגש שישי של הקהילה הלומדת: מגדר מגוון וקונפליקט - ירושלים פנים רבות לה