מפגש שביעי של הקהילה הלומדת: המשכיות, מגדר ויישוב סכסוכים