מפגש רביעי של הקהילה הלומדת: נתינה, מגדר ויישוב סכסוכים