מפגש ראשון של הקהילה הלומדת: תקווה, מגדר ויישוב סכסוכים