מפגש חמישי של הקהילה הלומדת: מגדר, קונפליקט ופרפורמנס כפרקטיקה של התנגדות תרבותית