מפגש הפתיחה של הקהילה הלומדת: תקווה, מגדר ויישוב סכסוכים