הרצאתה של מיטל פלג, על צדק סביבתי, צריכה ואופנה בת קיימא