בוטל - המודל של לוזאן, 100 שנים לאחר מכן: הפרקטיקה של חילופי אוכלוסין במבט משווה

תאריך: 
א', 22/03/2020 עד ב', 23/03/2020
מיקום: 
בנין מנדל, חדר 530
מארגנים:
ד"ר אביגיל יעקבסון, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר שגיא שפר, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב
הכנס יתקיים בשפה האנגלית.