החשיבות של ניתוחים מרחביים בכלים של GIS, חישה מרחוק ו Big Data למחקרים ביחב"ל ובחקר סכסוכים