סמינר חוקרים של מכון דיוויס

תאריך: 
ב', 21/05/201812:30-14:00
מיקום: 
חדר 2415 מדעי החברה
דר' ראויה אבורביעה תדון במחקרה בנושא: 
EXCLUDED FROM THE LAW: THE CRIMINAL PROHIBITION AGAINST BIGAMY IN MANDATORY PALESTINE AND THE EXEMPTION OF MUSLIM