סדנת "ניתוח ממוחשב של שיח פוליטי בזירה הבינ"ל" , בשפה האנגלית