סדנת דיוויס בקונפליקט ושלום: Andrea Ruggeri, Oxford