מעבר לקורבנות: ביטחון כולל ותפקיד נשים בעצירת סכסוכים מזוינים