יום עיון בנושא: "מחאה, דמוקרטיזציה ומהפכה בעולם הערבי: היבטים השוואתיים ואזוריים"