קול קורא לתמיכה בסדנאות בינלאומיות

המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס מציע תמיכה בסדנאות בינלאומיות לשנה האקדמית תשע"ח

התמיכה מיועדת לסדנאות בתחום הפוליטיקה הבינלאומית במובנה הרחב.
התמיכה תוענק לסדנאות בינלאומיות המאורגנות על ידי חוקרים/ות מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
עדיפות תינתן לסדנאות אשר הגישו בקשות למימון מגורמים נוספים - פנימיים וחיצוניים.

ההקצבה המרבית לסדנא - עד 15,000$

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה’, 4 במאי, 2017

פרטים נוספים במודעה המצורפת.