קול קורא לתמיכה בסדנאות בינלאומיות

המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס מציע תמיכה בסדנאות בינלאומיות לשנה האקדמית תשפ"א
מועד אחרון להגשת ההצעות: יום ו', 31 בינואר 2020
התמיכה מיועדת לסדנאות בתחום הפוליטיקה הבינלאומית. התמיכה תוענק לסדנאות בינלאומיות המאורגנות על ידי חוקרים/ות מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומשלבות תלמידי מחקר.
עדיפות תינתן לסדנאות אשר הגישו בקשות למימון מגורמים נוספים - פנימיים וחיצוניים.
כל תמיכה של המכון תחייב מטצ'ינג ממקורות מימון אחרים
פרטים נוספים בקובץ המצורף.