הנחיות כלליות לשופטי מאמרים

  1. האם כתב היד מעניין? האם הוא יעניין את קהל הקוראים של "פוליטיקה"?
  2. מה הן החזקות של כתב היד?
  3. מהי מטרתו המרכזית של כתב היד? האם לדעתך הוא הצליח להשיג אותה?
  4. האם למאמר מסגרת תיאורטית חזקה ומגובשת, או לחילופין מסגרת ניתוח שכזו? האם התיאוריה, המתודולוגיה והנתונים משרתים זה את זה והולמים זה את זה?
  5. האם הטיעונים שהמאמר מעלה חשובים, חדשניים, משכנעים?
  6. האם המאמר מבוסס על מקורות ראויים?
  7. האם המאמר מתכתב עם דיונים עכשוויים בתחומו? אם כן, האם הוא מערב את הספרות הקיימת באופן הוגן, מלא, מקיף ויצירתי?
  8. האם המאמר תורם להתקדמותו של התחום? האם היית ממליצ/ה לחבר/ה לקרוא אותו?
  9. האם המאמר כתוב בצורה בהירה ומובנת? האם מבנה המאמר משרת את הטיעון/ים?
  10. אילו הצעות היית מציע/ה לשיפור המאמר?