קול קורא למענקי מחקר אישיים

קול קורא למענקי מחקר אישיים לשנים האקדמיות תשע"ח - תשע"ט:

מענקי המחקר האישיים מיועדים לדוקטורנטים באוניברסיטה העברית.
את הבקשה יגישו הדוקטורנט/ית בצוותא עם מדריכ/ת עבודת הדוקטורט הנמנים על הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית בירושלים.
מטרת ההקצבה היא מענק תחילי (seed money) שנועד לתמוך בדוקטורנטים  בשלב הראשוני של המחקר, מתוך כוונה להגשה עתידית לקרנות חיצוניות.
עדיפות תינתן להצעות מחקר העוסקות בפוליטיקה הבינ”ל במובנה הרחב.

ההקצבה המרבית לחוקר/ת - עד 4,000$

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה', 4 במאי, 2017

פרטים נוספים במודעה המצורפת.