קול קורא להגשת מועמדות למלגת פוסט-דוקטורט לשנת תשפ"א

מלגת מכון דיוויס לתלמידי/ות פוסט-דוקטורט
לשנה"ל תשפ"א
של עד 90,000
 
המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס יעניק את מלגות לתלמידי/ות פוסט-דוקטורט מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה, בארץ ובעולם, שנושא מחקרם/ן עוסק בתחום היחסים הבינלאומיים במובנם הרחב. 
למכון דיוויס עניין מיוחד בחוקרות וחוקרים המתמקדים במחקרי ביטחון, כלכלה פוליטית בינלאומית, מגדר ויחסים בינלאומיים, מדיניות חוץ וחקר סכסוכים.
  • המלגה מיועדת לבעלי/ות תואר דוקטור או לתלמידי דוקטורט שיגישו את עבודתם/ן לשיפוט עד 30 בספטמבר 2020; או לבעלי/ות תואר דוקטור שעבודתם/ן אושרה לאחר ספטמבר 2015.  
  • על המלגאי/ת לפעול לפרסום ממצאי המחקר בערוץ אקדמי, תוך מתן הכרה למימון מלגת דיוויס.
  • המלגאי/ת י/תידרש לארגן אירוע אקדמי בתחום מחקרו/ה.
  • המלגאי/ת י/תידרש לשהות במכון דיוויס לפחות תשעה חודשים מתוך שניים-עשר חודשי המלגה, ולהשתתף גם בפעילותו האקדמית והציבורית של המכון.
  • המלגאי/ת י/תקבל משרד משותף וייהנה משירותי מכון דיוויס והאוניברסיטה העברית, ובכלל זה גישה לרשתות אינטרנט, דוא"ל, ספריות ומאגרי מידע.
  • על המלגאי/ת לשהות במשרד זה לפחות שלושה ימים בשבוע.
כמו כן, יש להבהיר כי כל מלגאי הפוסט-דוקטורט של המכון כפופים לנהלים האקדמיים, החלים על כל הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, כפי שאלו נקבעים על ידי המזכירות האקדמית.
 
מועד אחרון להגשת מועמדות: יום ו', 31 בינואר, 2020
 
פרטים מלאים על אופן הגשת המועמדות לרבות טפסים והגשת המסמכים ניתן למצוא באתר המלגות בכתובת: http://scholarships.huji.ac.il
 
לשאלות ובירורים נוספים: