ד"ר נועה לוי

Noa Levy
עמיתת מחקר - 2019-2020

נועה לוי היא עמיתת פוסט-דוקטורט בפורום לחקר סוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום ע"ש סופי דיוויס במכון דייויס ליחסים בין-לאומיים. מחקר הדוקטורט שלה התמקד בהגירת ילדים/ות ונוער בלתי מלווים מזימבבואה לאזור הגבול עם דרום אפריקה ובחן קטגוריות של ילדות, נעורים והגירה. במחקרה הנוכחי היא בוחנת התהוות של גבריות ונשיות בקרב נערות/ים מהגרות/ים.  נועה מלמדת בחוג ללימודים רב תחומיים במכללה האקדמית תל חי.