למחיקה - אודות כתב העת "פוליטיקה"

 

(ISSN no.  2308-0841)

 

אנא בקרו באתר החדש שלנו: 

politika.huji.ac.il

גיליונות פוליטיקה

גיליון פוליטיקה מספר 29 - טראמפ וטראמפיזם1.99 MB
גיליון פוליטיקה מספר 28 - מגדר, סכסוכים ויישובם2.6 MB
גיליון פוליטיקה מספר 271.87 MB
גיליון פוליטיקה מספר 262.25 MB
גיליון פוליטיקה מספר 253.55 MB
גיליון פוליטיקה מספר 241.49 MB
גיליון פוליטיקה מספר 232.54 MB
גיליון פוליטיקה מספר 221.49 MB
גיליון פוליטיקה מספר 212.62 MB
גיליון פוליטיקה מספר 20 - תקצירי המאמרים300 KB
גיליון פוליטיקה מספר 19 - תקצירי המאמרים293 KB
גיליון פוליטיקה מספר 18 - תוכן עניינים178 KB
גיליון פוליטיקה 17 - מלחמת לבנון השניה, תקצירי מאמרים396 KB
גיליון פוליטיקה 16 - זהות דת ובטחון בישראל, תוכן ענינים201 KB
גיליון פוליטיקה 15 - הבחירה הרציונאלית, תוכן ענינים193 KB
גיליון פוליטיקה 14 - חינוך אזרחי בישראל, תוכן ענינים192 KB
גיליון פוליטיקה 13 - חופש הביטוי, תוכן ענינים190 KB
גיליון פוליטיקה 11-12 - אלימות פוליטית, תוכן ענינים114 KB
גיליון פוליטיקה 10 - זכויות אדם, תקצירי מאמרים234 KB
גיליון פוליטיקה 9 - התפייסות, תקצירי מאמרים53 KB
גיליון פוליטיקה 8 - הגות פוליטית, תקציר מאמרים60 KB
גיליון פוליטיקה 7 - מפלגות ובחירות בישראל, תקצירי המאמרים122 KB
גיליון פוליטיקה 6 - יישוב סכסוכים, תקצירי מאמרים155 KB
גיליון פוליטיקה 5 - משאל עם, תקצירי המאמרים182 KB
גיליון פוליטיקה 4 - פוליטיקה ותקשורת, תקצירי המאמרים134 KB
גיליון פוליטיקה 3 - מחשבה חברתית בישראל, תקצירי המאמרים90 KB
גיליון פוליטיקה 2 - חוק חוקה ומשטר בישראל, תקצירי מאמרים180 KB
גיליון פוליטיקה 1 - זהות ופוליטיקה בישראל, תקצירי מאמרים78 KB

פוליטיקה - גיליון 25 פירוט מאמרים

שחרור אסירים צדק ופיוס - ליאור להרס.pdf778 KB
למה כל כך קשה להניע אנשים לתמוך בתהליכי שלום? מגל, בר-טל והלפרין.pdf947 KB
כשל הלמידה במבחן ההתאמה בין מדינאות לצבאיות במאבק בטרור במזרח התיכון - קובי מיכאל.pdf817 KB
אלימות פנים-מדינתית במזרח התיכון - אבולוף וגולדמן.pdf793 KB
המאבק על הפצצה - אודי מנור.pdf618 KB
תעשיית שקרים שלי מי? - שמואל לדרמן.pdf574 KB
מבוא לסימפוזיון: מגמות בתמיכה בישראל של הציבור והאליטה הפוליטית בארה"ב.pdf600 KB
הפרדוקס הישראלי: הסכסוך הערבי-ישראלי בתרבות הפוליטית האמריקנית - ג'ונתן ריינהולד.pdf723 KB
עמדותיהם של היספנים בארה"ב כלפי ישראל - מלניק וכוורי.pdf726 KB
ההשפעה המפלגתית על התמיכה בישראל בבית הנבחרים האמריקאי - כוורי ונייער.pdf779 KB
התייחסות הקונגרס האמריקני לישראל - גיא פרידמן.pdf717 KB
ישראל בעיתונות האמריקנית 2013-1981 - ירחי, פינדייק וכוורי.pdf650 KB
דעת קהל בעולם כלפי ישראל: ניתוח אמפירי והשוואתי - בן לוי.pdf726 KB
חקר דעת הקהל בנושאי ישראל והסכסוך בארה"ב ובמדינות אחרות - שלמה אגוז.pdf647 KB

הנחיות להגשת מאמרים לפוליטיקה

 

1. כללי

 • המאמר לא יעלה על 8,000 מילים. יש לצרף תקציר בעברית ובאנגלית (עד 300 מילים).
 • יש לשלוח את המאמר כקובץ דיגיטלי לדוא"ל  politika@mail.huji.ac.il, ללא אזכור של שם המחבר.
 • יש לוודא שהמאמר אינו כולל פרטים מזהים, כולל הפניות לפרסומים אחרים של הכותב עצמו, בגוף המאמר.
 • יש לשלוח טופס הגשת מאמר לשיפוט אשר מופיע באתר המכון (קישור לטופס: http://bit.ly/2iMN8uv)
 • המאמר יועבר בהקדם לקוראים חיצוניים לצורך חוות דעת מקצועית. תשובה למחבר/ת המאמר תישלח מטעם עורכי כתב העת בתוך שלושה חודשים לכל המאוחר (קבלה, דרישה לתיקונים והגשה מחדש או דחייה).

 

2. הוראות עריכה

 • שימוש בגופן דיוויד, ברווח כפול.
 • מדרג כותרות: חובה להקפיד על מדרוג כותרות ולהבחין בין כותרת ראשית לבין תתי- כותרות. מומלץ לעשות זאת באופן הזה:
 • כותרת ראשית (שם המאמר): דיוויד 16, מודגש.
 • שם המחבר: דיוויד 14, לא מודגש.
 • תתי-כותרות: יסומנו באותיות (א. ב. ג.), בגופן מרים 12, לא מודגש.
 • תתי-תתי-כותרות: יסומנו בספרות (3 .2 .1.), בגופן דיוויד 12, מודגש.
 • כל השאר הכותרות: גופן דיוויד 12 מודגש, ללא סיעוף או מספור.
 • מספרים: שנות התשעים, המאה העשרים. בטקסט שאינו מספרי-סטטיסטי במהותו ייכתבו מספרים המבוטאים במילה אחת במילים: תשעה ילדים; חמישים שנים; מיליון שקלים. מספרים אחרים ייכתבו בספרות: 21 בולים; 4,900 מהגרים.
 • הדגשה: הדגשת טקסט חשוב תיעשה בגופן מודגש. שמות ספרים וכתבי עת בעברית יופיעו בגוף הטקסט גם כן בגופן מודגש.
 • הפנייה לקוראים תיעשה בלשון רבים: ראו, השוו וכו'.
 • שימוש במירכאות כפולות ("). מירכא בודדת (') תשמש רק כשיש מירכאות בתוך מירכאות.

 

3. הערות שוליים

 • יש למעט ככל האפשר בהערות שוליים.
 • הערות השוליים יכללו מידע מבהיר לגבי הטקסט ובמידת הצורך גם מראי מקומות.
 • הפניות למראי מקומות בהערות יובאו על פי המפורט להלן בסעיף 5א.

 

4 . תרשימים

 • לוחות ותרשימים יובאו בטקסט בצורתם הסופית.
 • כל לוח וכל תרשים יישאו מספר וכותרת, ותהיה הפניה אליהם בגוף הטקסט. לוחות ותרשימים שהועתקו ממקור לועזי יתורגמו לעברית.
 • חשוב לוודא שהתרשימים יהיו באיכות וברזולוציה גבוהות.

 

5. ביבליוגרפיה

א. הפניות בטקסט לפריטים ביבליוגרפיים

 • ההפניות לפריטים הביבליוגרפיים יובאו בגוף המאמר בין סוגריים עגולים ויכללו את שם המשפחה של המחבר/ים + שנת הפרסום. אם יש צורך בציון מספר עמוד, יש להביאו לאחר שנת הפרסום, כשלפניו נקודתיים. למשל: (סבן, Yadin, 2005 ;54 :2013).
 • אם יש לפריט יותר משלושה מחברים, ייכתב רק שמו של המחבר הראשון ואחריו המילה "ואחרים", ובפריט לועזי .et al: (בלאו ואחרים, 2009; Yahalom et al., 2005).
 • הפניה לכמה פריטים של אותו מחבר תיכתב כך: (יעקובי, 2008 ;2001). הבחנה בין פריטים של אותו מחבר מאותה השנה תיעשה בעזרת הצמדת אותיות לשנת הפרסום: (דן, 2000א; 2000ב; Yona, 1997a; 1997b)
 • הפניות לעיתונות היומית יירשמו כמו הפניות לספרים או למאמרים, על פי שם הכותב והשנה: (דן, 2000א). במאמרי מערכת ההפניה תיעשה על פי שם העיתון: (מעריב, 2005). 

ב. קישורים לרשת האינטרנט

 • יש לבדוק את תקפות כל הקישורים לרשת האינטרנט ערב מסירת המאמר ולהקפיד על כתובת מלאה. 

ג. רשימה ביבליוגרפית

 • בסוף המאמר תובא רשימת הפריטים הביבליוגרפיים שאוזכרו במאמר, תחילה בעברית ואחר כך בלועזית.
 • הרשימה תסודר בסדר אלפביתי. פריטים שונים של אותו מחבר יירשמו בסדר כרונולוגי, מן המאוחר למוקדם.
 • שם מחבר המוזכר ברשימה יותר מפעם אחת, יופיע בפעם הראשונה בציון השם המלא, ובפעמים האחרות יומר שמו בקו: –––.
 • השמות הפרטיים של המחברים יובאו במלואם.

ד. דוגמאות לרישום הפריטים ברשימה הביבליוגרפית:

ספרים

רבהון עוזי, וגלעד מלאך, 2008. מגמות דמוגרפיות בישראל, מרכז מציל"ה: ירושלים.

Anderson, Benedict, 1983. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso.

מאמרים בקבצים

ויסברוד, אמיר, 2004. "נאדיה יאסין: מנהיגה אסלאמיסטית-פמינסטית במרוקו", רות רודד ונגה אפרתי (עורכות), נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים, ירושלים: מאגנס, עמ' 177–156.

Mehta, Uday, 1997. "Liberal Strategies of Exclusion", in F. Cooper, and A. L Stoler (eds.), Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, pp. 59–86.

מאמרים בכתבי עת

דלה-פרגולה, סרג'יו, 2007. "דמגוגרפיה: הפולמוס נמשך", תכלת 27: 30-7.

Pierson, Paul, 2000. "Increasing returns, path dependence, and the study of politics", American political science review  94 (2): 251–267.

אתרי אינטרנט

ונטורה, רפאל, ומיכאל פיליפוב, 2008. "חילוניות ישראלית בסקרי מרכז גוטמן 2008–1990", אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/PP_1/Publications_Catalo...

דאפי אל-ג'מְעאנִי, 2005. אל-ג'זירה,

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/882C9E63-70DC-46E4-8BD3-76AFA85124BE

עיתונים יומיים

ישראל היום, 2007. "מאמר מערכת", ישראל היום, 17.2.09, עמ' 13.

כספית, בן, 2009. "ברוכים הבאים לפוליטיקה של הכמעט", מעריב, מוסף, 13.2.2009.

עבודות מוסמך ועבודות דוקטור

סבן, אילן, 2000. "המעמד המשפטי של מיעוטים במדינות דמוקרטיות שסועות: המיעוט הערבי בישראל והמיעוט דובר הצרפתית בקנדה", עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

הגשת מאמר לשיפוט

 

אנא בקרו באתר החדש שלנו לצורך עיון בהנחיות להגשת מאמרים לכתב העת 'פוליטיקה': 

politika.huji.ac.il

 

 

 

 

הנחיות כלליות לשופטי מאמרים

 1. האם כתב היד מעניין? האם הוא יעניין את קהל הקוראים של "פוליטיקה"?
 2. מה הן החזקות של כתב היד?
 3. מהי מטרתו המרכזית של כתב היד? האם לדעתך הוא הצליח להשיג אותה?
 4. האם למאמר מסגרת תיאורטית חזקה ומגובשת, או לחילופין מסגרת ניתוח שכזו? האם התיאוריה, המתודולוגיה והנתונים משרתים זה את זה והולמים זה את זה?
 5. האם הטיעונים שהמאמר מעלה חשובים, חדשניים, משכנעים?
 6. האם המאמר מבוסס על מקורות ראויים?
 7. האם המאמר מתכתב עם דיונים עכשוויים בתחומו? אם כן, האם הוא מערב את הספרות הקיימת באופן הוגן, מלא, מקיף ויצירתי?
 8. האם המאמר תורם להתקדמותו של התחום? האם היית ממליצ/ה לחבר/ה לקרוא אותו?
 9. האם המאמר כתוב בצורה בהירה ומובנת? האם מבנה המאמר משרת את הטיעון/ים?
 10. אילו הצעות היית מציע/ה לשיפור המאמר?

ועדה אקדמית מלווה

 • חברי/ות מערכת:
  פיקי איש שלום, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל
  רות בן-ארצי, Providence College, Providence RI, USA
  גיא בן פורת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, ישראל
  אמל ג'מאל, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב יפו, ישראל
  אילת הראל-שלו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, ישראל
  פרופ' עודד חקלאי, Queen’s University, Kingston OT, Canada
  קרן ירחי-מילוא, Columbia University, New York NY, USA
  כרמלה לוטמר, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל
  אמיר לופוביץ, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב יפו, ישראל
  אהוד ערן, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל
  עמי פדהצור, University of Texas at Austin, Austin TX, USA
  אריה קצוביץ', האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל
  אור רבינוביץ, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל
  יעל שומר, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב יפו, ישראל