חוקרים אורחים

  • Prof. Joel Peters, Virginia Tech, USA
  • Mr. David Theis Mandelweit, University of Granada, Granada
  • Mr. Fatih Aydogan, Heidelberg University, Germany
  • Prof. Ilan Baron, Durham University, UK
  • Prof. Ruth Ben-Artzi, Providence College, Rhode Island