ועדה אקדמית מלווה

  • פרופ' גדעון רהט
  • פרופ' פיקי איש-שלום
  • ד"ר ענת גופן
  • ד"ר שרון גלעד
  • פרופ' דן מיודובניק
  • ד"ר גליה פרס-בר-נתן