ראשון ברשת

כתב העת פוליטיקה מפרסם באתר את המאמרים שעברו שיפוט והתקבלו לפרסום, עוד לפני יציאתו לאור של הגיליון.

להלן המאמרים שהתקבלו או תורגמו.  

גיליון מיוחד: מגדר ויישוב סכסוכים

מגדר וסכסוכים, בהגדרתם הצרה והרחבה, מהווים עקרונות מארגנים של ההוויה הפוליטית והאינטימית האנושית ומכוננים זה את זה. הגיליון המיוחד ידון במפגש בין מגדר, סכסוכים ויישובם בזירה המקומית והבינלאומית ויתמקד בסוגיות אקטיביזם מגדרי בתנועות מחאה ושלום; פרספקטיבות הצטלבותיות (intersectional) של כיבוש והתנגדות; חקיקה (מגדרית) בינלאומית וקונפליקטים מקומיים.

להלן מאמר ראשון חדש בגיליון המיוחד, "יישוב של סכסוכי כבוד מגדריים בסרט הישראלי-פלסטיני "לא פה לא שם" - אורית קמיר"