הקהילה הלומדת - תוכנית מלאה

הקהילה הלומדת היא סדרת מפגשים חודשיים שנועדה לכנס חוקרות/ים וא/נשי שטח, מתחומי דעת שונים וריבוי נקודות מבט, העוסקות/ים בשאלות הקשורות לקו התפר בין מגדר ויישוב סכסוכים. מעבר למפגשים עצמם, מטרת הקהילה היא לזמן מגוון שיתופי פעולה מחקריים, יצירתיים וחדשניים סביב הנושאים הללו. כל מפגש מאורגן סביב מושג (תקווה, כבוד, תרגום, חמלה, שייכות), 3-5 מצגות קצרות (10-15 דק'), אחריהן שאלות ותשובות, ולבסוף דיון פתוח במושג, מקומו ומשמעותו במערך המחקרי, בעשייה החברתית ובמציאות היומיום של המשתתפות/ים.