גיליון מיוחד: מגדר, סכסוכים ויישובם

גיליון מיוחד זה של כתב העת פוליטיקה בנושא מגדר, סכסוכים ויישובם, מוקדש להרחבת הידע על הסכסוך המקומי, על סכסוכים מזוינים בכלל ועל האופנים שבהם הם מושפעים מתפיסות ממוגדרות של שייכות פוליטית ומפרקטיקות של ייצור ידע והפצתו. הגיליון מכיל ארבעה מאמרים קצרים שגרסה מוקדמת שלהם הוצגה באחד ממפגשי הקהילה הלומדת של פורום סופי דיוויס, ושלושה מאמרים ארוכים יותר שנכתבו במיוחד עבור הגיליון. הכותבות מזמינות אותנו להתבונן מקרוב בחוויות היום-יום של נשים ממיקומים חברתיים שונים הנאבקות לשרוד, לחיות ולמצות את הפוטנציאל האנושי הטמון בהן במציאות של סכסוך אלים מתמשך. ככאלו הם מאפשרים לנו לראות פועלוּת של נשים בסיטואציות שבהן הן נתפסות לרוב כקורבנות וכפגיעות. המאמרים מתמקדים אמנם בחוויותיהן של נשים, אך פותחים פתח להבנה טובה יותר של תהליכי מגדור המשפיעים על נשים, גברים ואחרים.

ארבעת המאמרים הראשונים עוסקים בדרכים שבהן מציאות הקונפליקט היום-יומית ממוגדרת וממגדרת, ושלושת המאמרים הסוגרים מתמקדים בדרכים שבהן אנו מנסות ליישב סכסוכים ותוך כדי כך חושפים הנחות יסוד על הדרכים שבהן קונפליקטים ממגדרים וממוגדרים. מכלול המאמרים מראה כי הן מציאות הקונפליקט היום-יומית והן הניסיונות ליישב סכסוכים, מאתגרים את הדרך שבה אנו מבינות מלחמה ולחימה.