תכנית דיוויס ללימודים מתקדמים ביחב"ל (תל"ם)

מסלול ההכשרה של תכנית דיוויס ללימודים מתקדמים ביחב"ל הוא בן חמש שנים. התכנית היא פרי של שיתוף פעולה בין המחלקה ליחב"ל ומכון דיוויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. המסלול נפתח בשנתיים של לימודי מחקר שבמהלכן מקנים לסטודנט היכרות שיטתית, מעמיקה וביקורתית עם מיטב המחקר העדכני בתחום ומפתחים את מיומנויות הדיון, הביקורת, הניתוח, והכתיבה הנחוצות לחקר היחסים הבין-לאומיים. עם תום חלק זה של ההכשרה, יהיה הסטודנט זכאי לתואר שני. 
שלוש השנים הבאות במסלול הן קודש לקורסים נבחרים ברמה מתקדמת ולכתיבת עבודת הדוקטור (מתכונת של מונוגרף או של מאמרים). התוכנית מכינה את הסטודנטים להשתלבות בחיים האקדמיים, כולל יצירת רשת חברתית מקצועית, מחקר אקדמי עצמאי ובשיתוף עם חוקרים בכירים ועמיתי מחקר, והצגת פירות המחקר בכנסים בארץ ובעולם.
התוכנית מיועדת למצב את סטודנטי המחקר בחזית פורצת הדרך של חקר היחב"ל. הקורסים הינם קורסים מתקדמים למחקר, הם מקנים העמקה ומתמודדים עם דילמות מורכבות של הדיסציפלינה. התוכנית מיועדת לסטודנטים שסיימו בהצטיינות תואר בוגר באוניברסיטאות בארץ ובעולם ומעוניינים ללמוד לתואר שלישי ביחסים בין-לאומיים. סטודנטים בתוכנית ישלימו במהלך לימודיהם תואר מוסמך שבסיומו ייגשו לבחינת גמר. בתום השנתיים הראשונות ימשיכו הסטודנטים בלימודי דוקטורט, וזאת בתנאי שעברו את בחינת הגמר ובהתאם לתנאי התוכנית.
התכנית מזכה את המתקבלים במלגות שכ"ל ומחייה ובתעסוקה כמתרגלים במחלקה ליחב"ל. 
 
לפרטים יש לפנות לגב' ורד אייס, מזכירות המחלקה ליחסים בינ"ל,  בטל' 02-5883061 או בדוא"ל verede@savion.huji.ac.il 
ד"ר גליה פרס- בר נתן, ראשת תוכנית דיוויס ללימודים מתקדמים ביחב"ל, galia.press-barnathan@mail.huji.ac.il
לאתר ההרשמה: http://info.huji.ac.il/International-Relations-Telem
 

נפתחה ההרשמה לתל"ם יחב"ל לשנת תש"פ

המחלקה ליחסים בין-לאומיים

מודיעה על פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ

תכנית דיוויס ללימודים מתקדמים ביחב"ל (תל"ם)

במסגרת המכון ע"ש לאונרד דיוויס ליחסים בין-לאומיים

התכנית משלבת תואר שני ושלישי ומלווה במלגות

ההרשמה עד לתאריך 15.5.2019

תכנית זו הינה תכנית יוקרתית חמש-שנתית, ראשונה מסוגה בארץ, הבנויה על פי המודל של

graduate school המקובל באוניברסיטאות מובילות בעולם. מטרתה להכשיר דוקטורנטים/ות מצוינים/ות,

תוך סיפוק תמיכה כלכלית שתאפשר להם/ן להתמקד בלימודים ובהמשך להשתלב בהצלחה בזירה האקדמית והציבורית.

פרטים נוספים והרשמה במודעה המצורפת.