תכנית דיוויס ללימודים מתקדמים ביחב"ל (תל"ם)

מסלול ההכשרה של תכנית דיוויס ללימודים מתקדמים ביחב"ל הוא בן חמש שנים. התכנית היא פרי של שיתוף פעולה בין המחלקה ליחב"ל ומכון דיוויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. המסלול נפתח בשנתיים של לימודי מחקר שבמהלכן מקנים לסטודנט היכרות שיטתית, מעמיקה וביקורתית עם מיטב המחקר העדכני בתחום ומפתחים את מיומנויות הדיון, הביקורת, הניתוח, והכתיבה הנחוצות לחקר היחסים הבין-לאומיים. עם תום חלק זה של ההכשרה, יהיה הסטודנט זכאי לתואר שני. 
שלוש השנים הבאות במסלול הן קודש לקורסים נבחרים ברמה מתקדמת ולכתיבת עבודת הדוקטור (מתכונת של מונוגרף או של מאמרים). התוכנית מכינה את הסטודנטים להשתלבות בחיים האקדמיים, כולל יצירת רשת חברתית מקצועית, מחקר אקדמי עצמאי ובשיתוף עם חוקרים בכירים ועמיתי מחקר, והצגת פירות המחקר בכנסים בארץ ובעולם.
התוכנית מיועדת למצב את סטודנטי המחקר בחזית פורצת הדרך של חקר היחב"ל. הקורסים הינם קורסים מתקדמים למחקר, הם מקנים העמקה ומתמודדים עם דילמות מורכבות של הדיסציפלינה. התוכנית מיועדת לסטודנטים שסיימו בהצטיינות תואר בוגר באוניברסיטאות בארץ ובעולם ומעוניינים ללמוד לתואר שלישי ביחסים בין-לאומיים. סטודנטים בתוכנית ישלימו במהלך לימודיהם תואר מוסמך שבסיומו ייגשו לבחינת גמר. בתום השנתיים הראשונות ימשיכו הסטודנטים בלימודי דוקטורט, וזאת בתנאי שעברו את בחינת הגמר ובהתאם לתנאי התוכנית.
התכנית מזכה את המתקבלים במלגות שכ"ל ומחייה ובתעסוקה כמתרגלים במחלקה ליחב"ל. 
 
לפרטים יש לפנות לגב' ורד אייס, מזכירות המחלקה ליחסים בינ"ל,  בטל' 02-5883061 או בדוא"ל verede@savion.huji.ac.il 
דר' דבורה מנקין, ראשת תוכנית דיוויס ללימודים מתקדמים ביחב"ל, dmanekin@mail.huji.ac.il