קול קורא לפרס כרמון תשפ"א

קול קורא לפרס ע"ש תא"ל דוד כרמון

על עבודת מחקר מצטיינת* בחקר היחסים הבינלאומיים, ביטחון והמזרח התיכון

תינתן עדיפות למחקר המתמחה בביטחון ישראל או במודיעין הישראלי.

הפרס יוענק לזוכה בטקס שייערך במסגרת אירועי המכון – מועד יפורסם בעתיד.

מועד אחרון להגשת מועמדות לפרס: 31 בינואר 2021

תנאי הפרס
מועמדויות לפרס תתקבלנה מסטודנטים באוניברסיטה העברית בלבד הנמנים על אחת מקבוצות אלו:

  •  בוגרי תואר שני (מסלול מחקרי) באוניברסיטה העברית שעבודת הגמר שהגישו קיבלה ציון מצטיין וטרם חלפה שנת לימודים אחת ממועד קבלת התואר. 
  •  תלמידים הלומדים לתואר השלישי באוניברסיטה העברית, בשלב א' או ב' עד סוף השנה השלישית ללימודיהם. 
  •  קבלת הפרס מותנית בהשתתפות בטקס.
  •  המסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות:
           קורות חיים (שיכללו מען למכתבים, כתובת דוא"ל, מספר טלפון בבית וטלפון נייד).
           גיליון ציונים לתואר (שני ו/או שלישי, לפי המעמד האקדמי).
           מכתב המלצה מהמנחה או מהמנחים, אם יש יותר ממנחה אחד - ישלח ישירות באמצעות דוא"ל.
           תקציר עבודת המחקר המוגשת לתחרות בעברית או באנגלית - עד עמוד אחד.
           סטודנט לתואר שלישי יגיש, אישור לימודים בתוקף לשנה"ל תשע"ט.
           עותק אחד של עבודת המחקר המוגשת לתחרות ישלח בדואר למשרדי המכון ובנוסף כקובץ אלקטרוני בדוא"ל.
 
טלפון לבירורים: 5882339 ,02-5882312
כתובתנו:  האוניברסיטה העברית בירושלים
המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס
בניין אלפרד דייוויס,  חדר 214
הר הצופים, ירושלים  9190500
כתובת דוא"ל: davis.institut@mail.huji.ac.il
 
* עבודת גמר לתואר שני ו/או מאמר שהתקבל לפרסום בכתב עת אקדמי