96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

עמיתות נוכחיות

דר' טל ניצן (2016-2020)

טל ניצן

אני חוקרת פמניסטית הבוחנת סוגיות חברתיות בנושא מגדר, אלימות ושינוי חברתי מנקודת מבט מקומית, גלובלית והשוואתית. אני מתעניינת במיוחד במתח בין תיאוריה ופרקטיקה העומד במכרז שינויים חברתיים. בשנים האחרונות, במסגרת היותי מרצה באוניברסיטת בריטיש קולומביה, בהשפעת עבודת הדוקטורט שלי עם הקמפיין למניעת אלימות מגדרית בגואטמלה והכשרתי במרכז הסיוע בירושלים, עסקתי רבות בנושא אלימות מינית ומגדרית באוניברסיטאות בצפון אמריקה. המחקר הנוכחי שלי מפגיש שאלות בהן עסקתי בעבר בנושא זכויות אדם של נשים ברמה הטרנס לאומית ובזירה הגואטמלית עם הזירה הישראלית. מיקום העשייה הפמניסטית המקומית בפרספקטיבה גלובלית מאפשר הבנה טובה יותר של העשייה עד כה ומגבלותיה, כמו גם הרחבת פוטנציאל השינוי. במקביל, בחינת תהליכים מקומיים של אימוץ ויישום שיחי זכויות האדם ותפיסות פמניסטיות טרנסלאומיות מוסיפה נדבך להבנת המתחים הפנימיים במערך המושגי והפוליטי הטרנסלאומי.  
 

נועה לוי (2019-2020)

Noa Levy
 
נועה לוי היא עמיתת פוסט-דוקטורט בפורום לחקר סוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום ע"ש סופי דיוויס במכון דייויס ליחסים בין-לאומיים. מחקר הדוקטורט שלה התמקד בהגירת ילדים/ות ונוער בלתי מלווים מזימבבואה לאזור הגבול עם דרום אפריקה ובחן קטגוריות של ילדות, נעורים והגירה. במחקרה הנוכחי היא בוחנת התהוות של גבריות ונשיות בקרב נערות/ים מהגרות/ים.  נועה מלמדת בחוג ללימודים רב תחומיים במכללה האקדמית תל חי.