פרסומים

1999
פלמור אליעזר. פרנסואה מיטראן והסכסוך הישראלי פלסטיני. 1999.תקציר

האם היה פרנסואה מיטראן אנטישמי?

מאת השגריר אליעזר פלמור

מסמך זה מבקש תשובות על השאלה, ההיה פרנסוא מיטראן,הנשיא הסוציאליסטי הראשון של צרפת  בעידן הרפובליקה החמישית, אנטישמי, או רק נגוע בדעות קדומות כלפי היהודים באשר הם יהודים? בירור השאלה הוא בעלת ערך מבחינת איפיון נכון של תדמית האיש לצורך הבנת יחסו אל הבעייה היהודית ואת מדיניותו כלפי מדינת ישראל והסכסוך הפלסטיני-ישראלי.בהיבט רחב יותר הדיון בשאלה האמורה הוא בעל ערך היסטורי שכן הוא תורם תשומה משמעותית להערכה מקיפה של הממשל הסוציאליסטי בתקופת מיטראן.