חשיבותן של התאגדויות וולונטריות לתנועות גרילה

חשיבותן של התאגדויות וולונטריות לתנועות גרילה

תקציר:

השימוש בלוחמת גרילה הוא עתיק יומין. מאבקיהן הצבאיים של תנועות חברתיות שונות כנגד השלטונות מכונים מלחמות גרילה (מלחמות קטנות). השימוש בלוחמת גרילה כאסטרטגיה בולט בייחוד במאה העשרים. לבד משתי מלחמות העולם, שגם במהלכן פעלו מחתרות שונות שנלחמו באויב, התקיימו במהלך המאה הזאת עשרות מלחמות גרילה, כמעט בכל אזור בעולם ובייחוד במדינות העולם השלישי.  
הצלחותיהן המפורסמות ביותר של תנועות  גרילה במאה העשרים היו בקובה, בסין ובווייטנאם. הצלחות אלו יצרו את הרושם שמלחמת גרילה היא פתרון לכל מצב ועשויה לשמש כנשק כל-יכול.  המיתוס שנוצר סביבה הביא מקצת הצופים בתופעה, להתמקד בניצחונות ולהתעלם מהכישלונות הרבים שנחלו תנועות הגרילה ברחבי העולם. מכישלונות אלה עולה השאלה מדוע במקרים מסוימים הצליחה תנועת הגרילה ובמקרים רבים נכשלה?
מחקר זה עוסק בעיקר בתנועות  גרילה שפעלו באמריקה הלטינית במאה העשרים - רובן נכשלו בהשגת מטרותיהן – ומסמן את הגורמים המסייעים להצלחתן של תנועות  גרילה בכלל ולאלו שבאמריקה הלטינית בפרט. הוא מתמקד בשתי שאלות עיקריות: האחת, מהי התשתית הארגונית המסייעת לתנועת גרילה, והשנייה, כיצד תשתית זו מסייעת לה בהגשמת מטרתה הפוליטית? 

Last updated on 01/28/2016