בשבי עיוותי התפיסה: מדינות ערב, ישראל ואפשרות ביעורו של הנשק הכימי במזרח התיכון

תקציר:

בפרסום זה, הרואה אור במקביל בכתב העת היוקרתי Security Studies מנסה המחבר למצוא מוצא מן הקיפאון במזרח התיכון באשר להצטרפות מדינות האזור לאמנה לאיסור הנשק הכימי. אמנה  זו אוסרת לא רק את השימוש כי אם גם את הייצור וההחזקה של נשק זה ומחייבת את השמדתו תחת פיקוח בינלאומי נוקשה.

לאחר סקירה קצרה של האמנה כמו גם תפוצת הנשק הכימי באזור, מנסה המחבר לפצח את הקיפאון באמצעות ניתוח הגישה הערבית ובחינת עיוותי התפיסה המצויים, לדעתו, בבסיסה. לאחרי כן מציע המחבר בפרסום מכוון– מדיניות זה מוצא אפשרי מן הקיפאון: מספר צעדים שעל ישראל לנקוט בתחום בקרת הנשק הגרעיני דווקא אשר אין בהם לדעתו משום פגיעה בביטחון המדינה. אך, בה בעת יהוו את הסולם אשר יאפשר למדינות ערב לחזור בהן מדרישתן ולהצטרף לאמנה. בסיום, לאחר בחינת הצעדים ומשמעותם, מציג המחבר את הרווחים הצפויים לשני הצדדים כאחד מאימוץ צעדים אלו. 

Last updated on 12/08/2015