קול קורא לעורך כתב העת "פוליטיקה"

ספטמבר 10, 2017
קול קורא לעורך פוליטיקה
כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בין-לאומיים בהוצאת המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס ובשיתוף האגודה הישראלית למדע המדינה.
 
כדי להגיש מועמדות יש לשלוח את הקבצים הבאים לכתובת politika@mail.huji.ac.il:
-    קובץ קורות חיים מעודכן.
-    הצהרת כוונות בנוגע לתפקיד (עד עמוד).
-    מכתב המלצה מטעם מנחה/ת הדוקטורט, אשר יישלח ישירות על ידו/ה למייל זה.
 
מועמדים/ות פוטנציאליים/ות יזומנו לראיון.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 20/9/2017
לפרטים נוספים, שאלות והגשת מועמדות אפשר לפנות אל צוות העורכים בכתובת: politika@mail.huji.ac.il