מלגאי פוסט-דוקטורט תשע"ו

  • דר' דגנית פייקובסקי, אוניברסיטת תל אביב, "בין גרעין לחלל - אסטרטגיה  למניעת תפוצה גרעינית ושיתופי פעולה בחלל במדיניות האמריקאית"
  • דר' תימאה ספיטקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, The Impact of External influences on Palestinian Women’s Struggle Domestically and Within Israeli/Palestinian Conflict     

  • דר' קמרון בראון, אוניברסיטת קליפורניה, סן-דיגו, "How the Territorial Integrity Norm Transformed Alliances”                                                                                                                                              

  • מנאר מחמוד, אוניברסיטת חיפה, "אתגרים של תהליך כינון חוקה מפייס בתוניסיה ומצרים: מבט השוואתי"

  • אסף שפירא, האוניברסיטה העברית בירושלים, "הפוליטיקה של הגירה ואזרחות בדמוקרטיות אתניות – מבקשי מקלט בישראל"

  • עינת לביא, אוניברסיטת תל אביב, "עמדות וערכים של נשים וגברים בסוגיות של בטחון ושלום"