קול קורא לפרס כרמון תשע"ח

קול קורא לפרס ע"ש תא"ל דוד כרמון

על עבודת מחקר מצטיינת* בחקר היחסים הבינלאומיים, ביטחון והמזרח התיכון

תינתן עדיפות למחקר המתמחה בביטחון ישראל או במודיעין הישראלי.
הפרס יוענק לזוכה בטקס שייערך במסגרת אירועי המכון ב-24 בינואר 2018.
 
מועד אחרון להגשת מועמדות לפרס: 31 בדצמבר, 2017

תנאי הפרס
מועמדויות לפרס תתקבלנה מסטודנטים באוניברסיטה העברית בלבד הנמנים על אחת מקבוצות אלו:

  •  בוגרי תואר שני (מסלול מחקרי) באוניברסיטה העברית שעבודת הגמר שהגישו קיבלה ציון מצטיין וטרם חלפה שנת לימודים אחת ממועד קבלת התואר. 
  •  תלמידים הלומדים לתואר השלישי באוניברסיטה העברית, בשלב א' או ב' עד סוף השנה השלישית ללימודיהם. עדיפות תינתן לתלמידים הלומדים לתואר שלישי.
  •  פרטים על המסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות ניתן למצוא באתר המכון בכתובת: http://davis.huji.ac.il.
  •  קבלת הפרס מותנית בהשתתפות בטקס.
טלפון לבירורים: 02-5882312
כתובתנו:  האוניברסיטה העברית בירושלים
המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס
בניין אלפרד דייוויס,  חדר 214
הר הצופים, ירושלים  9190500
כתובת דוא"ל: davis.institut@mail.huji.ac.il
 
* עבודת גמר לתואר שני ו/או מאמר שהתקבל לפרסום בכתב עת אקדמי