קול קורא להגשת מועמדות למלגת מחייה לתלמידי פוסט-דוקטורט לשנה"ל תשע"ח

מלגות מכון דיוויס לתלמידי/ות פוסט-דוקטורט
לשנה"ל תשע"ח
של עד 90,000
 
המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס יעניק את מלגות לתלמידי/ות פוסט-דוקטורט מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה, בארץ ובעולם, שנושא המחקר שלהם עוסק בתחום היחסים הבינלאומיים במובנם הרחב.
 
  • המלגה תוענק לשנה אקדמית אחת עם אופציה להארכה בשנה נוספת על בסיס מצוינות אקדמית, התקדמות המחקר וזמינות מקורות המימון.
  • המלגה מיועדת לבעלי/ות תואר דוקטור או לתלמידי דוקטורט שיגישו את עבודתם/ן לשיפוט עד 30 בספטמבר 2017; או לבעלי/ות תואר דוקטור שעבודתם/ן אושרה לאחר ספטמבר 2012.  
  • על המלגאי/ת לפעול לפרסום ממצאי המחקר בערוץ אקדמי, תוך מתן הכרה למימון מלגת סופי דיוויס.
  • המלגאי/ת י/תידרש לארגן אירוע אקדמי בתחום מחקרו/ה.
  • המלגאי/ת י/תידרש לשהות במכון דיוויס לפחות תשעה חודשים מתוך שניים-עשר חודשי המלגה, ולהשתתף גם בפעילותו האקדמית והציבורית של המכון.
  • המלגאי/ת י/תקבל משרד משותף וייהנה משירותי מכון דיוויס והאוניברסיטה העברית, ובכלל זה גישה לרשתות אינטרנט, דוא"ל, ספריות ומאגרי מידע.
  • על המלגאי/ת לשהות במשרד זה לפחות שלושה ימים בשבוע.
כמו כן, יש להבהיר כי כל מלגאי הפוסט-דוקטורט של המכון כפופים לנהלים האקדמיים, החלים על כל הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, כפי שאלו נקבעים על ידי המזכירות האקדמית.
 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 29 בדצמבר 2016
 
אופן הגשת המועמדות:
  • יש למלא טופס הגשת מועמדות.
  • יש להגיש את המסמכים הבאים
1. תקציר הצעת המחקר לשנת הפוסט-דוקטורט (עד עמוד אחד) בעברית ובאנגלית.
2. הצעת המחקר המפורטת לשנת הפוסט-דוקטורט (עד 5 עמודים) בעברית או באנגלית.
3. תקציר עבודת הדוקטורט (עד 5 עמודים) בעברית או באנגלית.
4. שני מכתבי המלצה (יש לבקש מהממליצים לשלוח אותם לדוא"ל שיוגדר לך על ידי המערכת)
5. קורות חיים ורשימת פרסומים.
6. צילום התעודה המעידה על קבלת הדוקטורט או אישור הרשות המתאימה במוסד האקדמי בו לומד/ת המועמד/ת בדבר הגשת הדוקטורט לשיפוט/צפי להגשת העבודה לשיפוט.
 
לשאלות ובירורים נוספים: