חבר הנאמנים

יו"ר חבר הנאמנים: פרופ' מנחם בן-ששון, נשיא האוניברסיטה העברית
 
פרופ' אשר כהן, רקטור, האוניברסיטה העברית
פרופ' שי (ישעיה) ארקין, סגן הנשיא ויו"ר הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית
מר יוסי גל, סגן נשיא לקשרי חוץ, אגף לקשרי חוץ, האוניברסיטה העברית
פרופ' תמיר שפר, דיקן, הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית
פרופ' דן מיודובניק, ראש מכון דיוויס והמחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית
פרופ' אורן ברק, המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית