הקהילה הלומדת

הקהילה הלומדת היא סדרת מפגשים חודשיים שנועדו לכנס קהילה של חוקרות/ים וא/נשי שטח שעוסקות/ים בשאלות הקשורות לקו התפר בין מגדר ופתרון/ סכסוכים ממגוון תחומי ידע ונקודות מבט. מעבר למפגשים עצמם, מטרת הקהילה היא לפתוח פתח למגוון שיתופי פעולה מחקריים, יצירתיים וחדשניים סביב הנושאים הללו. כל מפגש מאורגן סביב מושג (תקווה, כבוד, תרגום, חמלה, שייכות), 3-5 מצגות קצרות (10-15 ד), אחריהן שאלות ותשובות, ולבסוף דיון פתוח על המושג, מקומו ומשמעותו במערך המחקרי, בעשייה החברתית ובמציאות היומיום של המשתתפות/ים.
לתשומת לבכן/ם, המפגשים יתנהלו בעברית ויוקלטו /יצולמו.