מחקר

זוכים בעבר

שם הזוכה
נושא העבודה שנת הזכייה
ירון סלמן חסמים פסיכולוגיים בתהליכי שלום 2008
מנקוביץ שרון תגובת מדינות ליוזמות שלום: מדיניות ישראל כלפי מצרים בשנים 1969-1973 2006
פרייזלר דנה מדיניות המניעה הגרעינית של ישראל 2005
אדמסקי דימה

The Soviet Military Involvement in The War of Attrition

2004
  לא היה זוכה 2003
ברק איתן

International Regimes: A Comparative Study of
International Security Regimes in the Middle East

2002
גלוסקא עמי

The Dispute Between Israel's Army Command and Political
Leadership During the "Waiting Period" of May-June 1967

2001
קופרמן רנן

Development of a Model of Conflict-Management Regime Dynamics

2000